C/ Niça, 3-5 local  08024 Barcelona

93 433 52 33

CONTROL  INTEGRAL DE PLAGUES URBANES

DEPARTAMENT DE

català   I

  • Facebook - Black Circle
  • Google+ - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Inspecció i diagnòsi de les patologies de la fusta

 

  • FASE 1. El procediment emprat per a la observació de les bigues de fusta, es desenvolupa segons les tècniques habituals consistents en la inspecció ocular del màxim número de bigues, la realització de proves de degradació mitjançant un punxó i la barrina de creixement, la detecció mitjançant aparell d’amplificació sonora de l’activitat dels tèrmits subterranis, la recollida de mostres i la obtenció d’imatges.

 

  • Per a la observació de les bigues, cal practicar cales d’uns 0,75 metres quadrats en aquells forjats que estiguin coberts per cels rasos.  Cal aclarir que per qüestions econòmiques i de confort dels ocupants dels habitatges objecte del diagnòstic, proposarem practicar-les en aquells forjats que per la seva situació i/o us, sigui raonable practicar.

  • FASE 2.  Un cop recollides les dades es procedeix a confeccionar el diagnòstic i estudi minuciós on s’inclou el tipus de plaga o plagues causants, l’abast dels danys, les zones afectades amb fotografies i plànols i finalment  les conclusions i disseny de l’actuació més adient amb la corresponent valoració econòmica. 

La realització d'un estudi biòtic  permet conèixer l’estat real en que es troba una estructura de fusta, determinar amb exactitud la tipologia de plaga o plagues causants de l’afecció, el grau de colonització i l’abast dels danys que s’han produït.Es tracta d’una eina de gran utilitat per als tècnics i professionals de la construcció que permet conèixer l'estat de salut de l'estructura, ahora que esdevé imprescindible per determinar quins tracaments o intervencions són més adequades per a la seva preservació.

Els diagnòstics són realitzats pel nostre equip tècnictècnic dirigit per un biòleg especialista en patologies de la fusta  amb àmplia experiència. A grans trets la realització del diagnòstic i estgudi biòtic permet el següent:

       

Sol·liciti inspecció i pressupost gratuïts a través del formulari de contacte, a umbralia@umbralia.com o trucant-nos al 93 433 52 33

SERVEIS:

Especialistes en el Control Integral de Plagues Urbanes. Desinsectació i desratització, control d'aus i tractaments contra insectes xilòfags de la fusta. 

ON ESTEM:

C/ Niça, 3-5 local  

08024 Barcelona

93 433 52 33  

© Umbral de Tolerancia, SL.  B63053060  · Departament de control integral de plagues urbanes  ·  Tots els drets reservats  ·  Avís Legal