top of page
logo empresa analisis bigues de fusta Umbralia

93 433 52 33

cat    I

inspecció bigues de fusta

Anàlisi i diagnòstic de bigues i estructures de fusta 

Inspecció, anàlisis i diagnòstics biòtics de bigues i estructures de fusta

L'anàlisi, estudi i diagnòstic de les bigues i estructures de fusta té com a objectiu conèixer l’estat real en que es troben aquests elements, determinar amb exactitud la família d'insectes i/o altres plagues que l'ataquen, el grau de colonització, els danys ocasionats i possibles patologies estructurals.Aquesta inspecció i estudi previs de la fusta és una eina de gran utilitat per a tots els agents i professionals que intervenen en la construcció, especialment per als arquitectes i tècnics, doncs permet conèixer realment la salut de l'estructura de l'edifici i definir amb exactitud el tractament protector o les mesures correctores adients amb l'objectiu de garantir el correcte manteniment i durabilitat de l’estructura de fusta, que com bé sabem és l'element més important de l'edifici.  

Tot i que inicialment aquest estudi previ pot semblar que és un cost afegit al projecte, en molts casos pot arribar a representar un gran estalvi, doncs permet limitar i minimitzar la intervenció posterior a les necessitats, sense haver d’intervenir íntegrament en tota l'estructura.

La inspecció i estudis biòtics els realitzen el nostre departament tècnic format entre d’altres per un biòleg especialitzat en el camp de les patologies de la fusta, un arquitecte tècnic, responsables tècnics i equip d'aplicadors experimentats i amb tota la formació i requisits que exigeix la normativa actual de productes biocides TP8 segons el RD 830/2012.

 

La inspecció i estudi estructural de la fusta té dos fases ben diferenciades: la recollida de dades i la confecció de la memòria tècnica

 

> 1º fase: La recollida de dades:
 
La primera part de l'estudi de les bigues de fusta d'un edifici és la recollida de dades realitzada pel nostre equip de biòlegs i tècnics especialistes en el camp de les patologies de la fusta. La recollida de dades es realitza in situ i es desenvolupa segons els següents procediments:
 
- Inspecció visual de la fusta: Els nostres tècnics inspeccionaran ocularment les bigues i altres elements de fusta detectant els rastres, senyals o altres evidències del pas o activitat dels insectes. 

- Comprovacions físiques: Mitjançant les eines apropiades (punxó, trepants, barrina de creixement, etc). es comprovarà l'estat i solidesa de la fusta en el màxim nombre de bigues. Es comprovaran amb especial atenció els trams afectats i aquelles zones on la fusta ha patit cicles d'humitat.

- Anàlisi sonor (sistema 'Termitec'): En el cas que es sospiti d'activitat de tèrmits es realitzarà un anàlisis sonor de la fusta. Aquest sistema fa anys que és pioner en la detecció d'activitat xilòfaga i permet verificar l'activitat real dels insectes, especialment dels tèrmits però també dels cerambícids (corcs grans) o anòbids (corcs petits). 

> 2º fase: Confecció de la memòria tècnica:

 

Un cop recollides les dades a la primera fase procedirem a confeccionar la memòria tècnica amb els resultats de la inspecció de la fusta. Aquesta memòria inclou com a mínim els següents punts:

     - Resultat de la inspecció, descripció minuciosa de les incidències detectades i recull fotogràfic

     - Fitxes biològiques de les plagues detectades

     - Detall de les bigues o elements de fusta que hagin perdut secció i/o capacitat portant i estimació de la pèrdua en percentatge 

      - Plànols en format .cad amb la situació i marcatge de les incidències

     - Mesures correctores i/o tractaments recomanats

     - Valoració econòmica 

A Umbralia ens avalen molts anys dedicats a la protecció i manteniment de les estructures de fusta dels nostres edificis. Som una empresa inscrita al Departament de Sanitat Pública de la Generalitat de Catalunya (ROESP B-0139-SA) i disposem de totes les pòlisses de responsabilitat civil i assegurances obligatòries per realitzar els tractaments amb total garantia de seguretat.

 

El nostre equip humà està format entre d'altres per un equip de biòlegs especialitzats en el camp de les patologies de la fusta, un arquitecte tècnic, responsables tècnics i aplicadors amb tota la formació i requisits corresponents al TP8 segons el RD 830/2012. 

Sol·liciti  pressupost o informació sense cap compromís a través del formulari de contacte,
al correu electrònic umbralia@umbralia.com o truca'ns directament al 93 433 52 33 

Serveis

Contacte

tel. 93 433 52 33

horari:  dilluns a divendres

08:00 a 20:00 h

C/ Niça, 3  local bxos.

08024 Barcelona

Legal

© Umbral de Tolerancia, SL. N.I.F  B63053060  · Experts en control integral de plagues urbanes  ·  Tots els drets reservats  

bottom of page