top of page
empresa Umbralia control de plagues Barcelona

93 433 52 33

cat    I

  • Foto del escritorUMBRALIA

Tractament per eliminar corcs de la fusta a una masia


Darrerament hem realitzat un tractament per eliminar i prevenir l'activitat de carcoma detectada en unes bigues i porxo exterior a una masia situada a la província de Girona. Durant la visita prèvia que va realitzar el nostre departament tècnic es va detectar presència activa de corcs petits (anòbium punctatum) i també de corcs grans o cerambícids (hylotrupes bajulus). Aquests últims fan uns forats de sortida ovalats molt característics i el principal problema que tenen és que el seu cicle de vida pot arribar als 10 anys.


Això vol dir que encara que només veiem un forat de sortida, cap la possibilitat que al interior de la fusta els corcs portin molts anys menjant, motiu pel qual poden arribar a provocar danys desastrosos. Els cerambícids, tal com succeeix amb els corcs petits (anòbids) solen atacar la part exterior de la fusta arribant a l’albeca, però com que tenen una mida força gran en determinats casos i depenent de l’afectació i del tipus de fusta també poden arribar a afectar el nucli central. Per aquest motiu el tractament adequat ha de ser en profunditat mitjançant per injecció i protecció superficial arribant al grau de protecció NP5 que estableix el Codi Tècnic de l'Edificació.Tot i que la masia es trobava en procés de rehabilitació, en aquest cas va per fer una bona protecció prèvia dels paviments, parets i mobiliari existent amb plàstics i cartrons. Posteriorment es va procedir a realitzar els tractament per eliminar la carcoma curatiu i preventiu en profunditat mitjançant injecció i polvorització de producte insecticida-gfungicida d’ús professional.
Per fer la injecció (1º fase del tractament) es perfora la fusta amb trepant cada 15-20 cm a portell i arribant a 2/3 de la secció de la fusta. En aquest cas les bigues més grosses i les jàsseres es van tractar per les dues cares per assegurar que la difusió del producte arriba al 80-90% de la fusta. La protecció superficial (2º fase del tractament en profunditat) es va realitzar aplicant el mateix producte aplicat per polvorització en tota la superfície vista i accessible de la fusta.


En aquest cas com que les bigues no tenien cap tipus de revestiment o pintura es van poder tractar sense escatar-les prèviament.


Amb el tractament en profunditat mitjançant injecció i polvorització la fusta queda protegida contra totes les famílies de fongs i insectes xilòfags que l'ataquen (corc petit, corc gran i tèrmits) amb garantia certificada de 10 anys.


Tota l'actuació va ser dirigida per equip tècnic àmpliament qualificat i experimentat en els tractaments de fusta i control de plagues urbanes, amb reconeixement per part del Departament de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya i amb tots els requisits i formació que requereix el TP8.


Umbralia és una empresa especialitzada en les patologies i tractament de la fusta estructural amb més de 20 anys d’experiència. Estem inscrits al Departament de Sanitat Pública de la Generalitat de Catalunya (ROESB 0139 CAT-SB) i disposem de totes les pòlisses de responsabilitat civil i assegurances obligatòries per realitzar els tractaments de la fusta amb biocides amb total seguretat.


Si voleu solucionar qualsevol problema relacionat amb les patologies i tractaments de la fusta per eliminar els corcs i qualsevol insecte xilòfag podeu contactar amb nosaltres i sol·licitar visita i pressupost gratuïts a través del nostre formulari, a umbralia@umbralia.com o trucant-nos al 93 433 52 33.


199 visualizaciones

Entradas recientes

Ver todo

Comments


Sol·liciti  pressupost o informació sense cap compromís a través del formulari de contacte,
al correu electrònic umbralia@umbralia.com o truca'ns directament al 93 433 52 33 

Serveis

Contacte

tel. 93 433 52 33

Legal

horari:  dilluns a divendres

08:00 a 20:00 h

C/ Niça, 3  local bxos.

08024 Barcelona

empresa plagues Barcelona

© Umbral de Tolerancia, SL. N.I.F  B63053060  · Experts en control integral de plagues urbanes  ·  Tots els drets reservats  

bottom of page