top of page
empresa Umbralia control de plagues Barcelona

93 433 52 33

cat    I

  • Foto del escritorUMBRALIA

Tractament en bigues de fusta d'una vivenda a Barcelona


Tractament bigues de fusta a Barcelona

Finalitzem el tractament a les bigues de fusta d'una vivenda de Barcelona. El client ha decidit tractar les bigues amb la finalitat d'eliminar els corcs i tèrmits que l'estaven atacant. Es tractava d'una casa adossada en procés de rehabilitació. El client detecta la presència de petits forats i serradures a les bigues de fusta i decideix contactar amb nosaltres com a empresa especialitzada en les patologies i tractaments de fusta.


Durant la visita i inspecció prèvia, que realitza el nostre personal tècnic gratuïtament, detectem activitat moderada de corcs petits (anòbium punctatum) així com petits rastres d’atac per termita subterrània (reticulitermes spp) en alguns trams de bigues que coincideixen amb zones humides de la vivenda.En aquesta situació, al tractar-se d’una obra en procés de rehabilitació en la que es detecta activitat de tèrmits, cal realitzar un tractament curatiu i preventiu en profunditat en el conjunt de bigues i llates de la vivenda per eliminar els corcs i els tèrmits, protegir la fusta i donar compliment al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). En el seu apartat dedicat a la fusta estructural DB-SE(M) aquesta normativa d'àmbit estatal estableix que davant la detecció d’un atac per tèrmits cal protegir les bigues en profunditat assolint un grau de protecció NP5. El tractament adient en aquest cas ha de ser en profunditat mitjançant injecció i polvorització superficial.


Al tractar-se d’una vivenda on encara guardaven mobles, lluminàries, caixons, etc. el primer que s’ha realitzat és protegir molt bé tot el mobiliari, parets i paviment amb plàstics gruixuts i cartrons. Aquest pas és imprescindible, cal protegir bé per assegurar que el producte protector només entra en contacte amb les bigues de fusta sense tacar o embrutir altres elements.
Un cop està tot ben protegit procedim a realitzar el tractament de la fusta. Per fer la injecció (1º fase del tractament) es perfora la fusta amb trepant cada 15-20 cm a portell i arribant a 2/3 de la secció de la fusta. En els forats col·loquem vàlvules anti-retorn i injectem el producte protector a una pressió elevada aconseguint que la difusió arribi al 80-90% de la fusta.


La protecció superficial (2º fase del tractament en profunditat) es realitza aplicant el mateix producte aplicat per polvorització en tota la superfície vista i accessible de la fusta. En aquest cas algunes de les bigues estaven envernissades i ha estat necessari escatar-les prèviament.


Amb el tractament en profunditat mitjançant injecció i polvorització la fusta queda protegida contra totes les famílies de fongs i insectes xilòfags que l'ataquen (corcs (petit i gran), tèrmits i fongs) assolint el grau de protecció NP5 que estableix el Codi Tècnic de l'Edificació i amb garantia certificada de 10 anys.


Els tractaments de fusta que realitzem a Umbralia estan dirigits per un equip tècnic àmpliament qualificat i experimentat- Umbralia es una empresa especialitzada i amb reconeixement per part del Departament de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya amb tots els requisits i formació que requereixen les normatives i el TP8 per tractar la fusta amb biocides.


Tenim més de 20 anys d'experiència protegint les bigues i estructures de fusta. Estem inscrits al Departament de Sanitat Pública de la Generalitat de Catalunya (ROESB 0139 CAT-SB) i disposem de totes les pòlisses de responsabilitat civil i assegurances obligatòries per realitzar els tractaments de la fusta amb total seguretat.


Si voleu solucionar qualsevol problema relacionat amb les patologies i tractaments de la fusta podeu contactar amb nosaltres i sol·licitar visita i pressupost gratuïts a través del nostre formulari, a umbralia@umbralia.com o trucant-nos al 93 433 52 33. Oferim els nostres serveis a Barcelona i tota Catalunya.


189 visualizaciones

Entradas Recientes

Ver todo

Comments


Sol·liciti  pressupost o informació sense cap compromís a través del formulari de contacte,
al correu electrònic umbralia@umbralia.com o truca'ns directament al 93 433 52 33 

Serveis

Contacte

tel. 93 433 52 33

Legal

horari:  dilluns a divendres

08:00 a 20:00 h

C/ Niça, 3  local bxos.

08024 Barcelona

empresa plagues Barcelona

© Umbral de Tolerancia, SL. N.I.F  B63053060  · Experts en control integral de plagues urbanes  ·  Tots els drets reservats  

bottom of page