top of page

C/ Niça, 3-5 local  08024 Barcelona

93 433 52 33

CONTROL  INTEGRAL DE PLAGUES URBANES

DEPARTAMENT DE

català   I

  • Facebook - Black Circle
  • Google+ - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
NOTICIES
SERVEIS

Instal·lació de Dispositius Físics

​A Umbralia disposem d’un gran ventall de dispositius físics d'exclusió per protegir els edificis de les molestes plagues d'aus ubanes (coloms, gavines, cotorres, pardals, etc.) i en alguns casos quan és necessari  els fabriquem nosaltres mateixos. Sovint l’element més car alhora d’instal·lar aquests dispositius serà la mà d’obra i l’accés a les zones ocupades per les aus, per la qual cosa és molt important escollir correctament el tipus de dispositiu en funció de les característiques de l’edifici, el nivell d’infestació i de les zones a protegir. A continuació descrivim breument els dispositius més freqüentment utilitzats:

Punxes d'acer inoxidable

El sistema de punxes d’acer inoxidable és ideal en situacions amb una pressió mitja i en determinats casos elevada. Es tracta d’un tipus de dispositius econòmic i molt versàtil degut a que es pot instal·lar ràpidament. Es tracta de divereses línies de punxes d’acer inoxidable muntades sobre una base de policarbonat que es fixen al suport amb silicones polimèriques de gran adherència o visos. Tenim de diferents classes i mides en funció de l'espècie i és molt important escollir bé el tipus de punxa a instal·lar per garantir la seva efectivitat. 

 

Les punxes tenen la punta roma per no fer mal a les aus i són molt adients per protegir cornises, baranes, cobertes, xemeneies, etc. sempre que el criteri estètic no sigui primordial.

 

Cable tensat

Aquest sistema és utilitzat sovint per protegir cornises i cobertes d’edificis on la pressió d’aus és mitja-baixa. És un tipus de dispositiu estèticament molt discret i a grans trets consisteix en un cable d’acer inoxidable que es tensa amb micro ressorts sobre una estructura de postes d’acer inoxidable totalment estancs. Disposem de diferent tipus de cable en funció de l'au a controlar (coloms, pardals, gavines, etc).
 

La seva rapidesa de muntatge i gran versatilitat el fa molt adient per protegir cornises, finestres, ampits, baranes, monuments, etc. sempre i quan la pressió d’aus no sigui gaire elevada i els espais no es trobin sota cobert i permetin la pernocta i cria de nius. És un tipus de protecció més discret que les punxes i les xarxes però no sempre les pot substituir.  

Xarxes per al control d'aus

 

La protecció mitjançant xarxes és un dels sistemes més efectius per eliminar la presència de les aus en els edificis. Instal•lades correctament i utilitzant la mida de malla adequada en funció de l’espècie, les xarxes mantindran allunyades fins i tot les aus més persistents.
 

Les xarxes estan fabricades en polietilè estabilitzat contra la llum ultraviolada, són molt resistents, químicament inerts i no es veuen afectades pels canvis bruscos de temperatura. S’instal•len mitjançant una estructura de cable tensat d’acer inoxidable i cargols d’acer inoxidable.


Amb aquest sistema es poden tancar patis d’edificis, obertures de ventilació, teulades i en general qualsevol espai per on accedeixin les aus. És un tipus de protecció pràcticament invisible que no altera l’estètica dels edificis. Disposem de xarxes amb diferents malles segons l’espècie a protegir i també en diferents colors adaptant-se a les necessitats del client.

Altres sistemes (ultrasons, gels òptics, reflectors, etc.)

 

Disposem d'altres sistemes per fer fornt a la presència de les aus. Els ultrasons són un altre opció a considerar. Es tracta d'una caixa d'estació de control on es pot regular una freqüencia d'ones a través d'uns altaveus situats en els espais a tractar. Arrel de l'experiència i criteri tècnic que hem anat assolint, creiem que es tracta d'un sistema que cal perfeccionar. Hem instal·lat sistemes ultrason  de diferents equips i marques en múltiples edificis i els resultats no han estat del tot satisfactoris. 

 


En funció del tipus d'espais també podem utilitzar altres sistemes més innovadors com el gel òptic, repelents, reflectors, sistemes sonors i altres tipus de dispositius que poden ser adaptats en funció de cada necessitat. El nostre personal tècnic estudiarà i l'orientarà en l'elecció correcta del dispositiu més adient.

Sol·liciti inspecció i pressupost gratuïts a través del formulari de contacte, a umbralia@umbralia.com o trucant-nos al 93 433 52 33

SERVEIS:

Especialistes en el Control Integral de Plagues Urbanes. Desinsectació i desratització, control d'aus i tractaments contra insectes xilòfags de la fusta. 

ON ESTEM:

C/ Niça, 3-5 local  

08024 Barcelona

93 433 52 33  

20è aniversari.png

© Umbral de Tolerancia, SL.  B63053060  · Departament de control integral de plagues urbanes  ·  Tots els drets reservats  ·  Avís Legal

bottom of page