C/ Niça, 3-5 local  08024 Barcelona

93 433 52 33

empresa control plagues Barcelona

CONTROL  INTEGRAL DE PLAGUES URBANES

DEPARTAMENT DE

català   I

  • Facebook - Black Circle
  • Google+ - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • UMBRALIA

> Tractament per eliminar corcs en bigues i porxo de fusta a una masia a Girona


Darrerament hem realitzat un tractament a les bigues i porxo exterior d’una masia situada a Girona. Durant la visita prèvia es va detectar presència activa de corcs petits (anòbium punctatum) i també de corcs grans o cerambícids (hylotrupes bajulus). Aquests últims fan uns forats de sortida ovalats molt característics i el principal problema que tenen és que el seu cicle de vida pot arribar als 10 anys.


Això vol dir que encara que només veiem un forat de sortida, cap la possibilitat que al interior els corcs portin molts anys menjant la fusta podent arribar a provocar danys desastrosos. Els cerambícids tal com succeeix amb els corcs petits (anòbids) solen atacar la part exterior de la fusta arribant a l’albeca, però com que tenen una mida força gran en determinats casos i depenent de l’afectació i del tipus de fusta també poden arribar a afectar el nucli central. Per aquest motiu el tractament adequat ha de ser en profunditat mitjançant per injecció i protecció superficial arribant al grau de protecció NP5 que estableix el Codi Tècnic de l'Edificació.Tot i que la masia es trobava en procés de rehabilitació, en aquest cas va per fer una bona protecció prèvia dels paviments, parets i mobiliari existent amb plàstics i cartrons. Posteriorment es va procedir a realitzar els tractament curatiu i preventiu en profunditat mitjançant injecció i polvorització de producte insecticida-gfungicida d’ús professional.
Per fer la injecció (1º fase del tractament) es perfora la fusta amb trepant cada 15-20 cm a portell i arribant a 2/3 de la secció de la fusta. En aquest cas les bigues més grosses i les jàsseres es van tractar per les dues cares per assegurar que la difusió del producte arriba al 80-90% de la fusta. La protecció superficial (2º fase del tractament en profunditat) es va realitzar aplicant el mateix producte aplicat per polvorització en tota la superfície vista i accessible de la fusta.


En aquest cas com que les bigues no tenien cap tipus de revestiment o pintura es van poder tractar sense escatar-les prèviament.


Amb el tractament en profunditat mitjançant injecció i polvorització la fusta queda protegida contra totes les famílies de fongs i insectes xilòfags que l'ataquen (corc petit, corc gran i tèrmits) amb garantia certificada de 10 anys.


Tota l'actuació va ser dirigida per equip tècnic àmpliament qualificat i experimentat en els tractaments de fusta i control de plagues urbanes, amb reconeixement per part del Departament de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya i amb tots els requisits i formació que requereix el TP8.


Umbralia és una empresa especialitzada en les patologies i tractament de la fusta estructural amb més de 20 anys d’experiència. Estem inscrits al Departament de Sanitat Pública de la Generalitat de Catalunya (ROESB 0139 CAT-SB) i disposem de totes les pòlisses de responsabilitat civil i assegurances obligatòries per realitzar els tractaments de la fusta amb biocides amb total seguretat.


Si voleu solucionar qualsevol problema relacionat amb les patologies i tractaments de la fusta podeu contactar amb nosaltres i sol·licitar visita i pressupost gratuïts a través del nostre formulari, a umbralia@umbralia.com o trucant-nos al 93 433 52 33.


12 vistas

Entradas Recientes

Ver todo

Sol·liciti inspecció i pressupost gratuïts a través del formulari de contacte, a umbralia@umbralia.com o trucant-nos al 93 433 52 33

SERVEIS:

Especialistes en el Control Integral de Plagues Urbanes. Desinsectació i desratització, control d'aus i tractaments contra insectes xilòfags de la fusta. 

ON ESTEM:

C/ Niça, 3-5 local  

08024 Barcelona

93 433 52 33  

20è aniversari.png

© Umbral de Tolerancia, SL.  B63053060  · Departament de control integral de plagues urbanes  ·  Tots els drets reservats  ·  Avís Legal