C/ Niça, 3-5 local  08024 Barcelona

93 433 52 33

empresa control plagues Barcelona

CONTROL  INTEGRAL DE PLAGUES URBANES

DEPARTAMENT DE

català   I

  • Facebook - Black Circle
  • Google+ - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • UMBRALIA

> Tractament de fusta per eliminar corcs en una vivenda a Vilassar


Finalitzem el tractament de fusta d’una vivenda situada a Vilassar de Dalt per eliminar els corcs i altres insectes xilòfags a les bigues de fusta. Es tractava d'una casa adossada en procés de rehabilitació. El client detecta la presència de petits forats i serradures a les bigues de fusta i decideix contactar amb nosaltres com a empresa especialitzada en les patologies i tractaments de la fusta estructural.


Durant la visita i inspecció prèvia que realitzem gratuïtament detectem activitat moderada de corcs petits (anòbium punctatum) així com petits rastres d’atac per termita subterrània (reticulitermes spp) en alguns trams de bigues que coincideixen amb zones humides de la vivenda.En aquesta situació, al tractar-se d’una obra en procés de rehabilitació en la que es detecta activitat de tèrmits, cal realitzar un tractament curatiu i preventiu en profunditat en el conjunt de bigues i llates de la vivenda per eliminar els corcs i els tèrmits, protegir la fusta i donar compliment al Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). En el seu apartat dedicat a la fusta estructural DB-SE(M) aquesta normativa d'àmbit estatal estableix que davant la detecció d’un atac per tèrmits cal protegir les bigues en profunditat assolint un grau de protecció NP5. El tractament adient eliminar els corcs i les tèrmits i l’estructura de fusta és el tractament en profunditat mitjançant injecció i polvorització en superfície.


Al tractar-se d’una vivenda on encara guardaven mobles, lluminàries, caixons, etc. el primer que s’ha realitzat és protegir molt bé tot el mobiliari, parets i paviment amb plàstics i cartrons. Aquest pas és imprescindible per assegurar que el producte protector només entra en contacte amb les bigues de fusta sense tacar o embrutir altres elements.
Un cop està tot ben protegit procedim a realitzar el tractament de la fusta. Per fer la injecció (1º fase del tractament) es perfora la fusta amb trepant cada 15-20 cm a portell i arribant a 2/3 de la secció de la fusta. En els forats col·loquem vàlvules anti-retorn i injectem el producte protector a una pressió elevada aconseguint que la difusió arribi al 80-90% de la fusta.


La protecció superficial (2º fase del tractament en profunditat) es realitza aplicant el mateix producte aplicat per polvorització en tota la superfície vista i accessible de la fusta. En aquest cas algunes de les bigues estaven envernissades i ha estat necessari escatar-les prèviament.


Amb el tractament en profunditat mitjançant injecció i polvorització la fusta queda protegida contra totes les famílies de fongs i insectes xilòfags que l'ataquen (corc petit, corc gran i tèrmits) amb garantia certificada de 10 anys.


Els tractaments de fusta que realitzem a Umbralia estan dirigits per un equip tècnic àmpliament qualificat i experimentat en els tractaments de fusta i control de plagues urbanes, amb reconeixement per part del Departament de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya i amb tots els requisits i formació que requereixen les normatives i el TP8 per tractar la fusta amb biocides.


Umbralia és una empresa especialitzada en les patologies i tractament de la fusta estructural amb més de 20 anys d’experiència. Estem inscrits al Departament de Sanitat Pública de la Generalitat de Catalunya (ROESB 0139 CAT-SB) i disposem de totes les pòlisses de responsabilitat civil i assegurances obligatòries per realitzar els tractaments de la fusta amb total seguretat.


Si voleu solucionar qualsevol problema relacionat amb les patologies i tractaments de la fusta podeu contactar amb nosaltres i sol·licitar visita i pressupost gratuïts a través del nostre formulari, a umbralia@umbralia.com o trucant-nos al 93 433 52 33.


11 vistas

Entradas Recientes

Ver todo

Sol·liciti inspecció i pressupost gratuïts a través del formulari de contacte, a umbralia@umbralia.com o trucant-nos al 93 433 52 33

SERVEIS:

Especialistes en el Control Integral de Plagues Urbanes. Desinsectació i desratització, control d'aus i tractaments contra insectes xilòfags de la fusta. 

ON ESTEM:

C/ Niça, 3-5 local  

08024 Barcelona

93 433 52 33  

20è aniversari.png

© Umbral de Tolerancia, SL.  B63053060  · Departament de control integral de plagues urbanes  ·  Tots els drets reservats  ·  Avís Legal