C/ Niça, 3-5 local  08024 Barcelona

93 433 52 33

CONTROL  INTEGRAL DE PLAGUES URBANES

DEPARTAMENT DE

català   I

  • Facebook - Black Circle
  • Google+ - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Tractaments contra insectes xilòfags destructors de la fusta

Umbralia realitza tractaments curatius i preventus en tot tipus d'estructures de fusta. Existeixen diferents tipologies de tractament en funció de l'estat de la fusta, el grau d'infestació,el tipus d'insecte (carcoma, tèrmits, fongs de podriment, etc.) i l'abast dels danys. Utilitzem els productes més avançats i d'eficàcia ampliament contrastada, el que ens permet oferir el màxim grau de garantia i qualitat. A grans trets podem diferenciar dos grans grups de tractamentes, els químics i biològics:

 

Tractaments químics:Els tractaments amb productes químics tenen com a objectiu eliminar la plaga que està atacant la fusta i crear una protecció de gran residualitat i durabilitat. L’aplicació d’aquests productes pot ser per injecció i polvorització o bé mitjançant productes que actuen per capil·laritat. Els nivells de protecció permeten certificar una garantia de fins a 10 anys.

Tractaments biològics:


Els tractaments biològics són utilitzats per fer front a plagues d’insectes xilòfags de l’ordre dels isòpters (principalment tèrmits). Aquest tractament utilitza esquers inhibidors i té com a objectiu anar eliminant progressivament la colònia.


És un tipus de tractament que requereix de diversos anys on s’han de fer visites i seguiment periòdic fins a la totalitat eliminació de la colònia. Tots dos tractaments són òptims i es poden combinar entre ells en funció del tipus d’infestació. El nostre departament tècnic estudiarà i avaluarà en cada cas les actuacions més adients. A Umbralia ens avalen més de 15 anys en l’estudi i tractament de la fusta.

Sol·liciti inspecció i pressupost gratuïts a través del formulari de contacte, a umbralia@umbralia.com o trucant-nos al 93 433 52 33

SERVEIS:

Especialistes en el Control Integral de Plagues Urbanes. Desinsectació i desratització, control d'aus i tractaments contra insectes xilòfags de la fusta. 

ON ESTEM:

C/ Niça, 3-5 local  

08024 Barcelona

93 433 52 33  

© Umbral de Tolerancia, SL.  B63053060  · Departament de control integral de plagues urbanes  ·  Tots els drets reservats  ·  Avís Legal