C/ Niça, 3-5 local  08024 Barcelona

93 433 52 33

CONTROL  INTEGRAL DE PLAGUES URBANES

DEPARTAMENT DE

català   I

  • Facebook - Black Circle
  • Google+ - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Els tractaments de la fusta:

La fusta és probablement l’única matèria prima renovable que es utilitzada a gran escala i que el seu aprofitament controlat no malmet al medi ambient. És un dels recursos més utilitzats per l’home i és difícil trobar un període de la humanitat on el seu aprofitament no hi sigui present. 

 

Les seves propietats físiques, capacitat als esforços mecànics i sobre tot, una excel·lent relació entre el seu baix pes i un bon comportament estructural, fa que aquest noble material  sigui un dels més habituals a la història de la construcció.

 

No obstant això, i degut a la seva naturalesa orgànica, la fusta està exposada a la degradació causada per agents biòtics i abiòtics, i per això necessita d’un manteniment i protecció adequats per a la seva correcta preservació i durabilitat.

 

​A ​Umbralia estem especialitzats en realitzat tractaments de protecció, conservació, reparament i decoració de la fusta estructural. El nostre equip està format per un conjunt de professionals amb amplis coneixements i experìencia en tots els processos que comporten aquest tipus d'intervencions. En aquest àmbit els serveis que oferim són els següents:

 

  • Diagnòstics i Estudis Biòtics de les patologies de la fusta que tenen com a finalitat conèixer el tipus i abast d'infestació que pateix la fusta i determinar les mesures correctores adients. 

  • Tractaments preventius i curatius contra l'atac d'insectes xilòfags en tot tipus d'estructures de fusta (bigues sota coberta, bigues de forjat, encavellades, pèrgoles, etc.).   

  • El nostre Departament de Rehabilitació i Restauració realitza també tot tipus de reparacions i consolidació estructurals.

  • Decapats, sorrejats i altres treballs previs de preparació de la superfície de la fusta.

Umbralia es una empresa inscrita i autoritzada pel Departament de Sanitat Pública de la Generalitat de Catalunya (ROESP B-0139S-SA) per realitzar la direcció tècnica i aplicació de tractaments contra xilòfags utilitzant productes biocides. 

 

Aquests productes únicament poden ser aplicats per empreses autoritzades on el seu personal, tant aplicadors com responsables tècnics, acreditin la formació corresponent al TP8 segons el Real Decret 830/2012. El nostre compromís és oferir un servei ràpid i professional. Totes les intervencions d'Umbralia estan garantides segons les normatives vigents.

Inspecció bigues de fusta
Inspecció bigues de fusta

Umbralia I Inspecció i diagnòstic de bigues de fusta I 934335233 umbralia@umbralia.com

Eliminar corcs de la fusta
Eliminar corcs de la fusta

Umbralia I Tractament contra tèrmits I 934335233 umbralia@umbralia.com

Empresa eliminar corcs
Empresa eliminar corcs

Umbralia I Com eliminar la carcoma i els tèrmits de la fusta I 934335233 umbralia@umbralia.com

Tractar bigues de fusta
Tractar bigues de fusta

Umbralia I Problemes de la fusta. Tractaments contra carcoma, tèrmits i insectes de le fusta. I 934335233 umbralia@umbralia.com

Empresa especialitzada en patologies de la fusta
Empresa especialitzada en patologies de la fusta

Umbralia I Empresa especialitzada en tractaments en la fusta contra insectes de la fusta. I 934335233 umbralia@umbralia.com

Tractaments contra carcoma
Tractaments contra carcoma

Com eliminar la carcoma, els tèrmits i fongs en bigues de fusta I Empresa especialitzada I 934335233 umbralia@umbralia.com

Empresa per eliminar termita
Empresa per eliminar termita

Umbralia I Eliminar termita en estructura de fusta. I 934335233 umbralia@umbralia.com

Inspecció i diagnòstic bigues de fusta
Inspecció i diagnòstic bigues de fusta

Umbralia I Diagnòstic patologies de la fusta. I 934335233 umbralia@umbralia.com

Sol·liciti inspecció i pressupost gratuïts a través del formulari de contacte, a umbralia@umbralia.com o trucant-nos al 93 433 52 33

SERVEIS:

Especialistes en el Control Integral de Plagues Urbanes. Desinsectació i desratització, control d'aus i tractaments contra insectes xilòfags de la fusta. 

ON ESTEM:

C/ Niça, 3-5 local  

08024 Barcelona

93 433 52 33  

20è aniversari.png

© Umbral de Tolerancia, SL.  B63053060  · Departament de control integral de plagues urbanes  ·  Tots els drets reservats  ·  Avís Legal