Electrostàtic (4)

Eliminar coloms i ocells dels edifcis. Problemes amb coloms.